TausugOnline

The longest and still running TAUSUG website here to serve the Tausug people...

 

 

 Pa-contest Tarasul

 

Sarah sin pa contest (rules and regulation):

1.    Subay agarun in topic hinangun tarasul (Inah).

2.    Makaminsan sadja mag-submit in hambuuk lumamud ha contest.

3.    Manjari mag-edit sin  kiya submit na tarasul bang awun kabayaan gantian.

4.    Ukab in pa contest taniyu ini ha mga members sin website. Ha mga mabayah lumamud bukun pa members kagunahan   magmember naa ha site para isab maluhay kamuh  lawagun atawa parahan email in mga contestants.

5.    Ha mga lumamud ha contest, hi post niyu in tarasul  niyu ha TausugOnline Forums: pa-contest Tarasul, atawa parahan  niyu pa email natuh Tausugonline@gmail.com attacha niyu hadja as word document. 

 

Mechanics ha paghukum sin  dumaug :

1.    Wayruun kiyawah maghukum ha pa-contest ini. In mahinang hukum way dugaing daing ha mga members sin website. Hisiyu siyu in makakawah  mataud boto daing ha members  amu in dumaug ha tarasul contest natuh.

2.    Dihilan namuh duwang kapitu in mga lumamud ha contest  mag para sin mga Tarasul iban  hang kapitu pag ubus sin deadline pag para sin tarasul  para pag botohan taniyu katan in dumaug.  

 

 

Hadiya sin Dumaug (Reward for the Winner)

1.    Ha bihaun 1500 pilak (donation sin hambuuk taymanghud daing ha Riyadh Saudi) na in pot money natuh  ha dumaug, Bang awun pa magdihil sponsor higanap namuh  pa ha pot money.

2.    Bang in dumaug di ra ha hulah manjari namuh hipara in sien ha LBC atawa uno-uno na money transfer. Kagunahan sadja in ID sin dumaug.

3.    Manjari da isab in reward  hidihil as  celphone load (Globe, Smart, TM atawa Talk ‘n Text) para ha mga yadtu ha abroad bang sila mabayah hipara na hadja nila in load pa ahli nila di ha hulah.

 

Nasihat namu ha pagpih sin botohun natu para ha mangdaud

·       30% in pagka originality sin Tarasul

·       30% in pag agad ha topic sin pa-contest

·       20% pagusal mga malaum bahasa Tausug

·       20% tub-tub sin pagkahinang sin tarasul

 

submit entry here

Assalamu Alaikum mga Taymanghud

Mga ba'gu Members

 

 

Recent Videos

TausugOnline