TausugOnline

The longest and still running TAUSUG website here to serve the Tausug people...

TausugOnline Forums

Post Reply
Forum Home > General Discussion > Salam

indaq
Member
Posts: 1

Mga taymaghud, biyadiin in lupak sug bihayun? Ma unu unu ra? Daing ka asivik-sivik ku pa, way aku na ka kattu pa hula Sug..In alaum hunak-hunak ku ini, mataud in dik ku kayngatan pasal lupak sug...

April 8, 2010 at 6:21 AM Flag Quote & Reply

adawiya
Member
Posts: 4

y daisab aku nakakad2 pa lupa sug misan makaminsan..hehehe :)

April 16, 2010 at 6:30 PM Flag Quote & Reply

Rowenali Sali
Member
Posts: 2

miss kuna lupah sug yari ako h kuwait heheheheh

April 20, 2010 at 4:10 PM Flag Quote & Reply

Kiermar23
Member
Posts: 4
Dittu aku ha sug byah batah batah pa aku hehehe
May 30, 2010 at 2:44 AM Flag Quote & Reply

Munib
Member
Posts: 3
mga taymanghod 5 tahon na ako y naka giik lupah sog nsha allah 2011 yan kalo maka giik bang sugpatan pa si allah in kabuhi...yari ako bhaun ha jeddah ksa ...mga taymanghod bang kamo nakakadto pa lupa sog bang timpo bungang kahoy masha allah magpih pih kaw bang uno in kabayaan mo makamis laung in lupah sog
October 2, 2010 at 2:02 AM Flag Quote & Reply

As Dulina Arieana
Member
Posts: 1

unuh bahak in lupa sin hulah sug..biyaini na bang iyanak ha sabah,kalu pahan nah in lupah sin kaapoh'an..philipines i will come =)

December 5, 2010 at 9:25 AM Flag Quote & Reply

Tong J.
Member
Posts: 1

Ako 1994 pa in  panaykud ko ha lupah Sug.

February 22, 2011 at 3:22 PM Flag Quote & Reply

khairani puteri
Member
Posts: 1

naka minsan dah aku naka palupah sug......20 tahun na aku y na kabalik pa sug.............biyah diin na baha in dagbus sin lupah sug......mahunit bang di na pyag anak ha malaysia........dih tana kaingatan in kalaw lasyaan ta......

March 17, 2011 at 9:22 AM Flag Quote & Reply

Hart
Member
Posts: 1

,"as usual da laong in lupah sug..dh da magkapainda..hhehe magsi gantih na hadja ine n magtawmaas d sah byah yroo da improvement...hehehehe

June 23, 2011 at 3:19 AM Flag Quote & Reply

Anson Alano
Member
Posts: 1

salamAugust 22, 2011 at 7:43 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.