TausugOnline

The longest and still running TAUSUG website here to serve the Tausug people...

Tausugonline Blog Post New Entry

Posted by TausugOnline on April 2, 2008 at 12:05 PM

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

73 Comments

Reply MELHARITH
8:48 PM on September 3, 2009 
assalamu alaikom mga taimanghod..magsukol ha website ini.
Reply Abdullah
10:35 AM on September 16, 2009 
?HAL HIYUWWAL?

Sulayan ta singgiton,
Hal hiyuwwal ha bihayaon,
Madto mari nato? aturon,
Kahalan magduruhon.

Magduruhon in kahalan,
Indaginis na in kajariyan,
Daing ha tao maas pakabataan,
Hilo hala? in pikilan.

Tagnaan ta hapag-agama,
Pangadji? nag-indalupa,
Hadith iban parman masawa,
Ando? tiyaykuran na.

Aun bahasa miyamagad,
Ampa wala? nagkakahagad,
Umatikat magjihad,
Sin wayroon pangirab.

Kamatauran kulang panghati,
Ha agama panghindo? sin Nabi,
Akida iban kakahinang simalisi,
Di? tumayma? sahawi.

Aun na magsambahayang,
Hangkapito makaminsan,
Aun pa kabakan,
Tahon pagkabalikan.

Aun magpuasa ha bulan Ramadan,
Siyam adlaw ra in pagtangkaan,
Iban pa pagkabtangan,
Sibo? da kuno? iban sin katluan.

Bang hinglawon hi uto?,
Mag-us-os na hi babo?,
Dahon madto kan apo?,
In maksod magpahagto?.

Bang kaw madto pakagimbahan,
Atod nakaw sin kandang,
Tampat liyuluhulan,
Sundok pipisan.

In mga kausugan,
Nagpapa?san sinapang,
Pis siyusulatan,
Taga bato in hawakan.

In mga kakahinang ini,
Bang ha panghindo sin Nabi,
Di? tuod manjari,
Sirik in hukuman way sabuli.

Salinon in batsara,
Pa hal pagparinta,
Hambuok makasusa,
Kaadilan way na.

Ampa in magpupulitik,
Wayroon na tuod pagtilik,
Raayat napulakpalik,
Sabab sin manik manik.

Bang maabot na in election,
Kamastalan tipunon,
Malayo? masuok hakuton,
Dahon magsiril ma?son.

Kamastalan makuyag,
Sabab sin pulag pulag,
Wayroon pangirab,
Sin aun in paghisab.

Hangkansa bang dumaog na,
Wayroon paruli sin kawajiban niya,
Asal maksod mag-usaha,
Capital bawion na.

Kailo sin diyaog,
Toy na isab mangda isog,
Laung mo sin daugdog,
Sa? na isab sin hiyulantob.

Hisalin pakabataan,
Nagsisiyabo in kamatauran,
Pag-iskol piyasaran,
Nasakit in pikilan.

In pikilan nasakit,
Labi daing ha ipol panyakit,
Bang wayroon na mahithit,
Ginis na in masungkit.

Misan in mag-ipat kaw manok,
Bang bukon marayaw in kaayupot,
Bang di? mo na makurok,
Hikaluon na pa karot.

Hal hiyuwwal lando? mataod,
Di? maambat matayudtod,
Pa mga maas taymanghod,
Magmaap kamo tuod.

Maap tabiya? dakuman,
Ha mga wala? kiyaamuhan,
Bang kitaniyo kiyugdan,
Magtawbat pa Tuhan.
Reply MIMS
12:41 PM on September 23, 2009 
salam!thank you tuud ha mga nag paawun sin tausugonline ini,somehow mkatabng tuud ha mga biyah kamuh ini naghihinang ha malayuh hula,at least makatabang para dih ma homesick.bang manjari hi feature nyo in lupah sug.
Reply Intuili
7:08 PM on December 10, 2020 
Altabax And Keflex empode cialis prescription online Aboriciolo Toddler Ear Infections Amoxicillin And Augmentin
Reply Intuili
5:09 AM on May 5, 2021 
doxycyline no rx
Reply Coative
5:54 AM on June 1, 2021 
dapoxetine viagra combo
Reply Coative
12:46 PM on June 17, 2021 
buy cialis usa
Reply Coative
7:37 PM on June 29, 2021 
buy cialis daily online
Reply Coative
4:02 PM on August 13, 2021 
cialis pills
Reply propecias
10:25 AM on August 27, 2021 
Online Medications
Reply Heeraro
1:12 PM on August 27, 2021 
propecia success rate
Reply best cialis online
9:13 PM on August 28, 2021 
Levitra Donde Comprar
Reply Phocioria
11:10 PM on August 28, 2021 
Stromectol
Reply arenierne
6:00 AM on September 10, 2021 
buy cialis online prescription
Reply addillSip
7:17 AM on September 11, 2021 
https://buypropeciaon.com/ - propecia for sale online
Reply z pack medication
2:46 PM on September 14, 2021 
Keflex Kidney Infection
Reply Eratild
5:49 PM on September 14, 2021 
zithromax 500mg for 3 days
Reply plaquenil weight gain
11:09 PM on September 15, 2021 
Viagra 100mg Pfizer
Reply acerwab
9:36 AM on September 16, 2021 
Priligy
Reply avaitte
3:10 PM on September 18, 2021