TausugOnline

The longest and still running TAUSUG website here to serve the Tausug people...

Tausugonline Blog Post New Entry

Magsukul...

Posted by TausugOnline on December 1, 2008 at 6:54 AM

Salamu Alaikum Mga Taymanghud,

 

Muna-muna Niyyat namu tiyagnaan in website ini para ha katan Tausug... para awun da man isab suran iban katuan natu para katuniyu katan, In mga patta iban mga items diyadagang ha website tabang natu ha mga taymanghud mabaya magdagang uno-uno... Magsukul kitaniyu ha mga nagdihil sin mga patta, tarasol, videos, kalangan iban mga religious articles... Magsukul tuud kaniyu katan ... mataud mag asubo bang hisiyu in mga naghinang sin website ini? In bunnal niya di kami manjari magclaim ha baran namu sin kami in naghinang, pasalan sin Niyyat namu para katuniyu katan in site ini.. bang kami asubohun in site ini hinang sin kita niyu katan, kami hadja in dan para magedit iban magparayaw, saa in mga information iban mga luun sin site daing katuniyu da katan. Kitaniyu katan subay in mag-claim sin site ini.. bang way kita niyu, way da isab in site ini...

Yari kami magpalingkat iban magparayaw sin site ini, kalu da isab kamu in magdihil sin pikilan para hikarayaw sin site natu.. Salam Duwaa kaniyu katan

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

227 Comments

Reply anonymous
11:32 AM on December 6, 2008 
Eidl Adha Wa Kuli Amon Wa Antom b Khair
Reply Murphy
12:44 AM on December 15, 2008 
Salamm.... <br>Alhamdulillah, magsarangsukul kitaniyo sin napaun niyo in site ini hasupaya in katan tausog ha katilingkal alam mag sumadjahi iban makapagkila-kila. <br> <br>Hambuuk taimanghud awn suggestion ko, bang manjari kaimu. Bang baha butangan mo link amun tausog mahilig ha sports diin na in (karate, basketball, table tennis, long tennis and etc...) hasupaya hikabutang nila in mga patta nila bat ta isab kakitaan bang unu naman in napsu sin tausog ha sports. Ubus butangan mo sub-directories pakiniya-pakaniya. <br> <br>Maap da kuman suggestion sadja in kaku bang manjari, magsukul. <br>
Reply napsy_gurl
8:27 AM on January 29, 2009 
Assalamualykum warahmatullahi barakatu taymanghud. <br>Marayaw in concept sin website laung.Makadjari mg-volunteer ha pag-edit-edit natu yan?Awun aku experience ha paghinang website laung.Bang kamu mgkalagihan tabang, yari in email ku <a href="mailto: feeza.ibrahim@gmail.com">feeza.ibrahim@gmail.com</a>
Reply Dars
2:23 PM on February 2, 2009 
Salam iban kasilasa pa katan, marayaw sab in site ini magsukol ha nakahinang. <br> <br>Mabaya ko hipahati ha mga kabagayan bang kamo mabayah kumita TV online ABS-CBN atawa GMA bisitaha nyo in site ini <a href="http://www.kabayan-tv.blogspot.com" target="_blank" rel="nofollow">http://www.kabayan-tv.blogspot.com</a>;
Reply Prinsesa
5:07 AM on February 14, 2009 
assalamu alaikum..i rili dont know wat to say mga taymanghud...tausug agun in nababassa ku. mabayah ako magtausug para ha comment ini (as in pure tausug) sah byah dih ko kaya ikapalanjal in mabayah ku ipalanjal by saying in tausug...but you see am trying guys..hehe. in bayta bunnal i was like delighted..amazed... to see something like this on the net. honestly, i never expected it. marayaw isab napaawn in site ini. it only proves dat awn pa rin mga tausug mayu in pikilan, naabot ha pag create ha site ini. i admire the people behind this. that makes me prouder of my existence. as a tausug and as muslim. magsukul ha mga tau behind this creation. u did a great job here. hope u can maintain this site. esp now that a lot (of tausugs) are into net surfing. even mga kainaunan ko ha abroad (saudi esp) taga friendster na katan! no matter wat the age is! see how powerful our minds can work? thanks to technology of course......i can honestly say that i am not truly devoted...if u know what i mean...but this site somehow helped me realize a few things...and maybe even more as i continue to check on this site every now and then...hope ul never stop putting wonderful insights...and will continue to nourish the minds of our kataymanghuran in islam (including me) with anything and everything about islam and how its affects our current lives...just keep up the good work! salam duwaa katan...
Reply anonymous
6:44 AM on April 10, 2009 
Alhamdulillah landuh makug in pangatayan ku sabab in Tausug, world competitive ha ran siyarah sin Agamag Islam. ha hal sin site ini, mabayah aku magcomment bang makajari aun english translation ha baba sin bahasa tausug ini.. hasupaya isab kahatihan sin tiyap tiyap manusiya ha dunya in kita niyo tausug, nagmamabuga pa tuhan iban Kajahitraan in yaangan angan ha dunya sabbil pa adlaw akhirat.. <br> <br>to the founder/programmer, i owe you. keep up the good work for you are making the tausug proud of.. <br>may Allah give you more power to work for the betterment of all! <br> Assalamu alaykum!
Reply bangsa
11:21 AM on June 28, 2009 
salam pag tagkapatut sn site ini,paggah piawun niu n pag comment makacomment ako kaniu,bang kamo mag hinang site ayaw na maawun n pag asabi mga nanganan niu n hinang niyu tausog ban pa mga tausog sadja sakaula ula n kaibanan bangsa bkun lamud ha hinang niu ini,iban n biha ini ini magtugilah sin ngan makarihil sabab sn pag pulak kanat sn pag bangsa bang kamo mabaya matibuuk n muslim ayaw magtugilah sn ngan sn bangsa niu,tausog da isab ako ini sah dh ako mabaya ha mg ngan biha ini mahulog pa ini tymanghud pa asabia,patumtum n kamo mga kakasi labi ha tag hinangan sn site,salam dwaa
Reply sitti kausar dammang
9:51 AM on July 13, 2009 
salam, keep it up!!! may almighty give u long life.....
Reply Mr.Mangangaru
12:06 PM on August 6, 2009 
Assalamualaikum warahmatullahi warbarakat kaniyo katan.. It is a great accomplishment and achievement of our fellow muslim that brings not only his dignity but the dignity of Joloanous and our muslim brothers in the Philippines . It is an opportunity and a challenge to each and everyone of us to exercise with spirit, to show and let them feel the beauty of Islam.. We hope that these will lead us to the unity of Muslim in the Philippines to work together for Peace and development in our country not by words but by heart. Let us begin om our family to our community to our society and to our country..In pamindahi sin hulah pa hikarayaw dih maawn sahinga in pamindahi dih tumagna ha pangatayan sin tiya[tiyap manusiya.. Mga taimanghud magsukur sin napau niyo ini. tuhan na in maingat tumungbas puas daing ha pagkasi lasa hikatungbas sin biyah katu manusiya ha kausan.. wassalamualaikum warahmatullahi warbarakatuhu..
Reply hadja pulong
5:32 AM on November 8, 2009 
magsukol isab sin natali niyo in maghinang sin biha ini, awn dah man isab pag meeting meetingan sin mga anak sug,
iwan makakila kita sin mga tao kakilahan tah malugay ta na way kita. .:)
Reply taymanghud
3:08 AM on December 6, 2009 
Salam. Malingkat ayun website in mga kataimanghuran, manjari aku mangayu kaniyu katan specialy ha mga kabudyanngan na bang kamu mag post sin mga pictures niyu, manjari amin nagtitirung...wayruun pag modern ha islam...maap...
Reply ABUNNAWAS.net.min
2:57 AM on December 8, 2009 
salam, ok ............................ma amo toud
Reply ABUNNAWAS.net.min
7:20 AM on December 11, 2009 
alhamdurilla, pag pahati sadja kw ha tranan bng yra odjol, minsan da kuman sulat2 byaini baman mak donate kanyo........salam duwaa
Reply alqasar
7:05 AM on December 12, 2009 
walaikum salam,magsukul kita niyu katan aun daman website sin tausug pag tukal tukal pikilan.dimihil ako bua pikilan supaya in web taniyu lawi maluhay kaingatan sin kamatauran taimanghud tausug ha kalalingkal sin dunya.suggestion 1) sarang hibutang in detail addres (hula asal iwan bihaun)hi siyu sadja including new member halaum sin tausug online supaya kita niyu maka pag kila kila.mangaun dapat iwan no..tel. wassalam..
Reply AL
3:31 PM on January 6, 2010 
Salamualaykum pa mag taymanghod ko muslim,mabaya lang ako mag comment sin site ini lando xa malingkat magsukol ha nagpaun sin site ini.masalam
Reply Islam Concept
6:21 AM on June 12, 2010 
Salamm....
Alhamdulillah, magsarangsukul kitaniyo sin napaun niyo in site ini hasupaya in katan tausog ha katilingkal alam mag sumadjahi iban makapagkila-kila.

Hambuuk taimanghud awn suggestion ko, bang manjari kaimu. Bang baha butangan mo link amun tausog mahilig ha sports diin na in (karate, basketball, table tennis, long tennis and etc...) hasupaya hikabutang nila in mga patta nila bat ta isab kakitaan bang unu naman in napsu sin tausog ha sports. Ubus butangan mo sub-directories pakiniya-pakaniya.

Maap da kuman suggestion sadja in kaku bang manjari, magsukul.
Reply Concepts in Islam,
6:28 AM on June 12, 2010 
I saw at Yahoo Answers, in comments or other social networks that many people want to know what is Mecca and it?s importance in Islam and for Muslims. thanks a lot
Reply Concepts in Islam,
6:34 AM on June 12, 2010 
Alhamdulillah;We hope that these will lead us to the unity of Muslim in the Philippines to work together for Peace and development in our country not by words but by heart
Reply Islam Concept
9:12 AM on June 12, 2010 
Great thought much helpful great work takes my attraction very useful
Reply Islam Concept
9:23 AM on June 12, 2010 
Good thinking,n also helpful.We hope that these will lead us to the unity of Muslim in the pakistan to work together for Peace and development in our country not by words but by heart.