TausugOnline

The longest and still running TAUSUG website here to serve the Tausug people...

Tausugonline Blog Post New Entry

Magsukul...

Posted by TausugOnline on December 1, 2008 at 6:54 AM

Salamu Alaikum Mga Taymanghud,

 

Muna-muna Niyyat namu tiyagnaan in website ini para ha katan Tausug... para awun da man isab suran iban katuan natu para katuniyu katan, In mga patta iban mga items diyadagang ha website tabang natu ha mga taymanghud mabaya magdagang uno-uno... Magsukul kitaniyu ha mga nagdihil sin mga patta, tarasol, videos, kalangan iban mga religious articles... Magsukul tuud kaniyu katan ... mataud mag asubo bang hisiyu in mga naghinang sin website ini? In bunnal niya di kami manjari magclaim ha baran namu sin kami in naghinang, pasalan sin Niyyat namu para katuniyu katan in site ini.. bang kami asubohun in site ini hinang sin kita niyu katan, kami hadja in dan para magedit iban magparayaw, saa in mga information iban mga luun sin site daing katuniyu da katan. Kitaniyu katan subay in mag-claim sin site ini.. bang way kita niyu, way da isab in site ini...

Yari kami magpalingkat iban magparayaw sin site ini, kalu da isab kamu in magdihil sin pikilan para hikarayaw sin site natu.. Salam Duwaa kaniyu katan

Categories: None